Werkgevers

"Kosten verdient u snel weer terug"

Uit onderzoek blijkt dat (ziekte)verzuim vaak voortkomt uit financiële problemen. Veel mensen hebben moeite om hun inkomsten en uitgaven in balans te houden. Uit schaamte melden ze zich ziek, maken ze nog meer schulden, of laten ze de financiële situatie zo uit de hand lopen dat schuldhulpverlening noodzakelijk wordt

Als werkgever kan u uw werknemer helpen om weer grip te krijgen en te houden op de financiële huishouding.  Om de productiviteit van de werknemer hoog te houden, is het beter om gedwongen schuldhulpverlening achterwege te laten. Het is belangrijk dat de werknemer zijn zelfrespect en motivatie behoudt.

Ziekteverzuim, vervanging van personeel, bellen met schuldeisers, verwerken van loonbeslagen, fraude of diefstal: het zijn allemaal belangrijke kostenposten. Bovendien is een werknemer met zorgen niet productief.  Door de oorzaak van de problemen aan te pakken, kan een budgetcoach uw bedrijf veel geld opleveren. Het (ziekte)verzuim vermindert en de arbeidsmotivatie verhoogt. 

Veel werkgevers helpen hun werknemers al met hun financiën. Het blijkt dat een onafhankelijke budgetcoach, die thuis de zaken op orde helpt brengen, een positievere invloed heeft op de werknemer. De budgetcoach helpt de werknemer bij het bijhouden van zijn huishoudboekje en bij het opmaken van een financiële planning. Op die manier worden schulden voorkomen of afgelost en komt er weer ruimte vrij voor sparen en leuke dingen.

Heeft u belangstelling, dan dan vrijblijvend contact met mij op!