Werkwijze

"wat kunt u verwachten"

Werkwijze

In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt uw financiële situatie besproken. Als u er dan voor kiest om het traject in te gaan,  is de werkwijze van de dienstverlening onder te verdelen in drie stappen.

De intakefase

De intakefase is het eerste gesprek. Hier leert u de budgetcoach kennen en wordt uw persoonlijke situatie bekeken. Samen maken we afspraken en bekijken we hoe lang dit traject ongeveer zal lopen. Op basis van deze informatie kan worden aangegeven wat de exacte kosten van de dienstverlening voor u zullen zijn.

De hulpfase

Als het intakegesprek afgerond is, worden de papieren van uw inkomsten en uitgaven verzameld en geordend. Mocht hieruit blijken dat u nog betalingsachterstanden of schulden heeft, bekijken we hoe deze zijn ontstaan en zoeken we naar een samenwerking met de schuldeisers. Daarnaast kijken we waar bezuinigingen mogelijk zijn in uw vaste lasten. Door al deze zaken in kaart te brengen, wordt uw financiële situatie duidelijk. Dit zorgt voor rust en overzicht, waardoor u weer beter gaat functioneren in het dagelijks leven.

HE Budget verzorgt een complete thuisadministratie in een overzichtelijk systeem, waar u altijd weer op terug kunt vallen.

De nazorg

We sluiten af met een evaluatiegesprek. Door bewustwording, het aanleren van nieuwe inzichten en deze toe te passen, is de basis gelegd voor een juist evenwicht in uw financiële situatie. U bent dan zelf in staat een onbezorgde financiële administratie te voeren en uw financiën te regelen. Vanaf dat moment wordt het contact langzaam afgebouwd.

Door regelmatig te informeren of alles nog wel volgens plan verloopt, blijft HE Budget uw budgetcoach aan de zijlijn.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met mij op!